วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สื่อและเกมกับการพัฒนาสมอง


สื่อการสอน


สื่อการสอนที่ใช้ในการสอนมีหลายชนิดสำหรับเด็กปฐมวัยอาจกล่าวได้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเครื่องช่วยให้เด็กวัยนี้มีพัฒนาการ นับว่าเป็นสื่อการสอนได้ทั้งสิ้น ได้แก่


             1. ครูเป็นสื่อที่นับได้ว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นผู้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในการเรียนรู้และเป็นสื่อที่จะนำสื่ออื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน หากปราศจากครู การเรียนการสอนก็จะไม่มีผลต่อเด็กในวัยนี้อย่างแน่นอน

             2. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  สื่อชนิดนี้ครูหรือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจัดหาหรือทำขึ้น เพราะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพียงแต่ผู้ใช้จะต้องเลือกตามความมุ่งหมาย เช่น การสอนเรื่องวงจรชีวิตกบ ก็ควรเลือกฤดูกาลที่เหมาะสม คือ ฤดูฝน เพื่อจะได้นำสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติมาศึกษาได้ แทนที่จะใช้วิธีวาดภาพไข่กบ ลูกอ็อด และลูกกบ ประกอบคำอธิบาย เป็นต้น

             3. สื่อที่ต้องจัดทำขึ้น  สื่อชนิดนี้มีมากมายหลายชนิด สุดแต่ผู้ที่สนใจจะจัดซื้อ จัดหา หรือจัดทำขึ้น ได้แก่ ของจำลอง ภาพถ่าย ภาพวาด เกม วีดีทัศน์ ฯลฯ
นอกเหนือจากนี้ สื่อดังกล่าวอาจแบ่งออกตามลักษณะของการใช้ได้เป็น 3 ประเภทคือ

             1. สื่อการสอนประเภทวัสดุ เช่น ภาพ เปลือกหอย ฯลฯ
             2. สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ เช่น วิทยุ เครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ
             3. สื่อการสอนประเภทวิธีการ กระบวนการจัดกิจกรรม เช่น การสาธิต การทดลอง เกม บทบาทสมมติ ฯลฯ




เกมสำหรับเด็กเล็ก เกมสำหรับเด็กอนุบาล



พาน้องหนูของเราเรียนรู้และสนุกกับไปกับการฝึก a b c ด้วยสื่อการสอนของเรา ถ้าอยากฟังเสียงตัวอังกฤษตัวไหน ให้คลิกที่ ตัวอังกฤษสีแดงที่อยู่ด้านล่างขวา กดลูกศรสีฟ้า เพื่อไปชุดอักษรต่อไป


เกมรวมพยัญชนะภาษาไทย ตั้งแต่ กขค เพื่อฝึกน้องๆเด็กๆ เรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น เตรียมตัวเข้าโรงเรียนอนุบาล เล่นง่ายๆ แต่ต้องเปิดเสียงด้วย เกมจะให้เราหาตัวอักษรโดยบอกมาเป็นเสียง




เพื่อวัดพัฒนาการเรียนรู้ ว่าเขารู้จักสีมากน้อยแค่ไหน ในเกมส์มีสี ขาว, ดำ, แดง, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, แดง, น้ำตาลเทาม สีส้ม หากต้องการตรวจความถูกต้อง คลิกปุ่มตรวจ หรือคลิกเริ่มใหม่



สำหรับน้องเด็กเล็กเริ่มหัดนับเลขง่ายๆ จากตัวเลข 1 2 3 4 5,เกมมี 4 ระดับให้เล่นให้คุณน้องๆดูจำนวนภาพต่างๆ ทั้งการ์ตูน ผีเสื้อ ดอกไม้ ดาว แล้วคลิกทายจำนวนภาพให้ถูกต้อง ทายผิดให้ทายใหม่



ในแต่ระรอบ จะมีเป็ดเดินมาในสระน้ำ ให้คุณน้องค่อยๆนับทีละตัวจนครบ แล้วคลิกตัวเลขจำนวนเป็ด ทางด้านล่างให้ถูกต้อง เมื่อจบเกม คลิกเล่นใหม่อีกครั้ง เล่นโดยใช้ mouse










0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น